Historie

opduwer.nl


De Opduwer.


Voor 1900 konden de meeste schippers nog geen scheepsmotor permiteren.

De meeste schepen werden vaak met zeilen voortgestuwd, als er geen wind aanwezig was was er ook geen voorstuwing.

In de kanalen en vaarten werden deze vrachtschepen vaak met paard of met trekzeel voorgestuwd. Het inhuren van een paard was voor de meeste schippers te kostbaar.

De schippersvrouw of de kinderen inzetten met de trekzeel was goedkoper.

Het in de lijnlopen (trekzeel) was een zware klus!


Ford begon in 1903 zijn autofabriek. Zijn eerste auto produceerde hij reeds in 1896. Deze motoren werken ook in de eerste opduwers gebouwd. 

Later in de jaren kwamen de steilsteven opduwers, vaker met motoren in scheepsuitvoering.